سلام 👋

حامد هستم. موقعیت‌های شغلی با Visa Sponsorship رو هر هفته برای شما ایمیل می‌کنم. عضویت در خبرنامه

مهندس نرم‌افزار

شرکت Bright هلند
May 21, 2021

مهندس DevOps ابری

شرکت Samotics هلند
May 21, 2021

توسعه‌دهنده ارشد Android

شرکت Mimi آلمان
May 21, 2021

توسعه‌دهنده Frontend

شرکت Liqid آلمان
May 21, 2021

مهندس ارشد Data

شرکت Aplas آلمان
May 21, 2021

توسعه‌دهنده Frontend

شرکت Mixam انگلستان
May 21, 2021

توسعه‌دهنده Android

شرکت Zuehlke انگلستان
May 21, 2021

مهندس UX

شرکت PassFort انگلستان
May 21, 2021

مهندس Data

شرکت Legalist انگلستان
May 21, 2021

توسعه‌دهنده Frontend برای نرم‌افزار Magento

شرکت YouWe هلند
May 14, 2021